Je zcela samozřejmé, že informace, které tento web poskytuje, nepocházejí pouze a jen z internetových zdrojů, ale rovněž z odborné literatury. Pro přehled zde uvádím alespoň základní knižní počiny a články z dopravních periodik, které se týkají úzkého rozchodu a ze kterých se dá v mnohém čerpat.

Just, K.: Parní lokomotivy na úzkorozchodných tratích ČSD, Vydavatelství dopravní literatury 2001

Just, K.: Motorové lokomotivy na úzkorozchodných tratích ČSD, Vydavatelství dopravní literatury 2008

Just, K.: Na úzkém rozchodu v Jindřichově Hradci a Gmündu, Vydavatelství dopravní literatury 2004

Just, K., Čada, L., Kunt, M., Sedláček, R.: Místní dráha Frýdlant v Čechách - Heřmanice, Vydavatelství dopravní literatury 2000

Zeithammer, K., Bílek, A: Čiernohronská lesní dráha/Čiernohronská železnica, Nakladatelství RCH 2009

Joachymstál, P., Maruna, Z: Na úzkém rozchodu v Trenčianských Teplicích, Vydavatelství dopravní literatury 2010

Bauer, Z.: Úzkorozchodné železnice v průmyslu a zemědělství, Corona 2003

Žilinčík, I.: Klapot kolies v údoliach Bystice a Bielej Oravy, Kysucké Muzeum v Čadci 2006

Junek, J.: Vôňa dymu a ihličia; Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov vod. a les. hospodárstva SR, Zvolen 2002

Boháček, J. a kol.: Od koňky k Sedanu: Historie úzkorozchodných drah na Ostravsku a Karvinsku 1902–1973, Dopravní podnik Ostrava 2004